Club van 50 informatie

 

Zwembad “De Spettertuin”
Van Brederodestraat 20b

4225 RD  Noordeloos

 

 

Beste inwoners van Noordeloos

 

Deze oproep is bedoeld voor alle inwoners van Noordeloos die ons zwembad een warm hart toedragen. We zullen gelijk maar met de deur in huis vallen.

 

OVER 7 JAAR ZULLEN WIJ MOGELIJK DE DEUREN MOETEN SLUITEN !!!!

 

Wat is er aan de hand.

Tot enkele jaren geleden steunde de gemeente Giessenlanden ons zwembad door middel van een jaarlijkse subsidie van ca. € 30.000,00. In de periode van bezuinigingen is deze subsidie door de gemeente “afgekocht”. Eenmalig is er een bedrag uitgekeerd en daar moeten we het mee doen.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat ons zwembad ieder jaar zo’n € 20.000,00 euro tekort komt.

 

Wat willen we er aan doen ?

Uiteraard zullen we (nog) kritischer gaan kijken naar onze uitgaven. Maar alleen daarmee gaan we het niet redden, ook de inkomsten moeten omhoog. We zullen er niet aan ontkomen dat abonnementen en zwemlessen duurder worden. Als we kijken naar vergelijkbare zwembaden in onze omgeving zijn wij hier nog erg goedkoop. Uiteraard gaan we ook kijken of we door middel van sponsering door bedrijven in geld of natura meer inkomsten kunnen realiseren of uitgaven kunnen beperken.

 

Voordat we bedrijven benaderen willen we ze laten zien dat ook de inwoners van Noordeloos hun steentje bijdragen. Dit willen we bereiken door de actie “Vrienden van de Spettertuin” nieuw leven in te blazen en aandacht te schenken aan het lidmaatschap en donateurschap.

 

“Vrienden van de Spettertuin”

Een aantal jaren geleden zijn we gestart met de actie “Vrienden van de Spettertuin”. Met deze actie kreeg u de mogelijkheid om voor een bedrag van € 25.00, € 50,00 of € 75,00 vriend van de Spettertuin te worden. Jaarlijks moest u wel zelf het initiatief nemen om het bedrag over te maken. In de praktijk bleek dat met name het laatste een probleem was voor veel mensen. Het werd al snel vergeten. Voor het bestuur de reden om met de actie “Vrienden van de Spettertuin” te stoppen.

 

“Club van 50”

In plaats van “Vrienden van de Spettertuin” kunt u nu lid worden van de “Club van 50” voor een bedrag van € 50,00 per jaar. U kunt hiervoor een eenmalige machtiging afgeven aan het bestuur en dan zal het bedrag vanaf 2019 jaarlijks in februari worden afgeschreven. Voor 2018 zal dit nog in het laatste kwartaal plaatsvinden.

 

Wanneer u niet wilt machtigen krijgt u van ons jaarlijks in januari een factuur met daarin het verzoek om het bedrag van € 50,00 over te maken. U kunt dit ook op het machtigingsformulier aangeven.

 

Lidmaatschap en of donateur

We zijn ons er van bewust dat niet iedereen lid van de “Club van 50” kan of wil worden. Het staat u natuurlijk ook vrij om donateur te worden of te blijven. Dit is al mogelijk voor een bedrag van minimaal € 7,50 per jaar.

 

Lid van onze vereniging kunt u worden voor € 7,50 per jaar.

 

Ook voor het lidmaatschap en het donateurschap vragen wij u ons hiervoor eenmalig te machtigen. Het huis aan huis ophalen is ontzettend veel werk en moet allemaal op vrijwillige basis gebeuren. Een machtiging zou ons ontzettend helpen. Dus ook het verzoek aan bestaande leden en donateurs om bijgevoegd formulier in te vullen.

 

Maar natuurlijk geld ook hier dat als u niet wil machtigen wij er uiteraard voor zullen zorgen dat we bij u langskomen om de bijdrage op te halen.

 

Spetternieuws

De leden van de “Club van 50” zullen we jaarlijks vermelden in het “Spetternieuws”. Uiteraard alleen als u dat wilt. Op het bijgevoegde machtigingsformulier kunt u dit aangeven.

 

Vragen / Ondersteuningscommissie

Het zwembad draaiend houden is voor het bestuur al een hele klus. Een aantal mensen heeft aangeboden om het bestuur hierbij te ondersteunen door onder andere het opzetten van de “Club van 50”.

 

Een van de leden van de commissie is Cees Trappenburg. Als u nog vragen heeft over deze brief kunt hem altijd bellen.  Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 18 40 17 77 / 0183 58 29 06.  

 

Inleveren

Het bijgevoegde machtigingsformulier kunt u inleveren op het zwembad of bij;

 

Cees Trappenburg

Noordzijde 15-1

4225 PG Noordeloos

 

Mailen mag natuurlijk ook naar despettertuin@hotmail.com. Let wel op dat het formulier getekend moet zijn.

 

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om het formulier in te leveren bel dan even. We komen het graag bij u ophalen.

 

 

Het bestuur en ondersteuningscommissie

van zwembad “De Spettertuin”