Zwemlessen:
Seizoenskaart Nationale Zwemdiploma ABC €. 150,-
Seizoenskaart Puppyzemmen €. 70,-        
Seizoenskaart Survivalzwemmen 1,2,3   €. 105,-

Informatie omtrent zwemlessen

Opgeven zwemlessen voor 12 april.
Voorzwemmen 24 april.
Start zwemlessen vanaf 1 mei.

De doelstelling van De Spettertuin is om zo veel mogelijk kinderen kwalitatief zwemonderwijs te bieden.Mocht het aantal aanmeldingen echter hoger zijn dan de beschikbare lescapaciteit dan geldt de volgenderegel: als eerste worden kinderen woonachtig in Noordeloos ingedeeld, vervolgens kinderen die elders woonachtig zijn (de laatste groep in volgorde van aanmelding).

Te behalen diploma’s

 Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen onderstaande, door het NRZ erkende, diploma’s in De Spettertuin behaald worden namelijk;

Puppyzwemmen
Nationale Zwemdiploma A, B, C
Survivalzwemmen 1, 2 en 3.

Vanwege de langere opleidingstijd in een buitenbad is het noodzakelijk de zwemlessen trouw te bezoeken. Elke lesser krijgt twee keer per week een les van 30 minuten. Puppyzwemmen is één keer per week 30 minuten. De zwemlessen voor ABC zijn op dinsdag en vrijdag of op maandag en woensdag/donderdag. De lestijden zijn, in blokken van 30 minuten,tussen 17.00 en 19.00 uur. Om deel te kunnen nemen aan de lessen voor ABC is een minimumleeftijd van 5 jaar (gemeten op 1 juni van het lopende zwemseizoen) vereist. Puppyzwemmen is mogelijk vanaf 4 jaar (gemeten op 1 juni van het lopende zwemseizoen)

Meer informatie over de verschillende zwemlessen:

Puppyzwemmen
Het Puppyzwemmen staat aan de basis van het leren zwemmen voor het Zwem-ABC. Indien nodig wordtaandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Tegelijkertijd wordt de basis gelegd voor het lerenzwemmen met de eerste basisbeginselen, zoals een goede ademhaling, drijven en draaien van buik naar rugen terug. Kinderen leren het water kennen en zich er prettig in voelen. Een ideale opstap voor het A-diploma!

Het Zwem-ABC is de basis van goed zwemonderwijs. Je voldoet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid als je het complete Zwem-ABC op zak hebt. Zwemveiligheid kan je alleen behouden door oefening. Het is belangrijk om te blijven zwemmen. Dit kan met de Zwemvaardigheidsdiploma’s na het Zwem-ABC, het Survival 1,2 en 3.

 De Nationale Zwemdiploma’s worden landelijk uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid en bestaan uit het Zwem-ABC, de Zwemcertificaten en de Zwemvaardigheidsdiploma’s.

Zwemdiploma A
Je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties. Zwemdiploma A is de opstap naar Zwemdiploma B en het complete Zwem-ABC.

Zwemdiploma B
Je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling. Zwemdiploma B is de tussenstap naar Zwemdiploma C = Nationale Norm Zwemveiligheid.

 Zwemdiploma C = Nationale Norm Zwemveiligheid

Je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Zwemcertificaten A, B en C
De Nationale Norm Zwemveiligheid met het Zwemdiploma C is voor vrijwel iedereen haalbaar. Er is speciale aandacht voor kinderen met een (tijdelijke) beperking. Een groot aantal van deze kinderen haalt het zwemdiploma, maar wanneer dat lang duurt of toch niet haalbaar is dan zijn er de Nationale Zwemcertificaten A, B en C. Zwemcertificaten zijn, net als het Zwem-ABC, stappen op weg naar zwemveiligheid. Bij ieder Zwemcertificaat is sprake van een verplicht onderdeel, dat een zekere mate van zwemveiligheid in zich heeft en een open deel afhankelijk van de mogelijkheden van het kind.

Survival-123
Bij het zwemvaardigheidsdiploma Survival leren kinderen hoe zij zichzelf kunnen redden als ze onverwacht in het(donkere) water terechtkomen. Ook leren ze om andere personen te helpen die in het water terechtkomen. Kinderen lereno.a. in een boot te klimmen, onder water zwemmen met een geblindeerde zwembril, droge en natte redding en hetvervoeren van materiaal dat droog moet blijven. Alle onderdelen worden gekleed uitgevoerd (basis- en uitgebreidkledingpakket).

 Het zwemvaardigheidsdiploma Survival is een vervolg op het zwem-ABC. Er zijn 3 Survival- diploma’s te behalen.

 Lestijden Survival-123 en Puppyzwemmen
Plannings-technisch zou het onvermijdelijk kunnen zijn dat de Survivallessen (1 X per week 45 minuten) en het Puppyzwemmen (1 X per week 30 minuten) op de woensdagavond gepland moeten worden. In dat geval vervalt de openstelling op de woensdagavond in de zomermaanden tussen 17.00 uur en 19.00 uur. We zullen dat t.z.t. kenbaar maken.